Contact us


Shenzhen Minogue Jewelry Co., Ltd.

Address:Room 406, Zihe E-commerce Park, No. 3, Jinbei Road, Buji South Ridge, Longgang District, Shenzhen

Website: www.minogue-jewelry.com

E-mail:197999142@qq.com

E-mail: sales@minogue-jewelry.com

Phone: +86 15019495101

Whatsapp: +86 15019495101

Categories

Contact us

Shenzhen Minogue Jewelry Co., Ltd.

Contact:jason

Mobile:+86-13827437263

Email:sales@minogue-jewelry.com

Add:Room 406, Zihe E-commerce Park, No. 3, Jinbei Road, Buji South Ridge, Longgang District, Shenzhen

Scan the qr codeclose
the qr code